Επικοινωνία

Ναυτικό μουσείο Γαλαξειδίου
Γαλαξείδι

Tel:+302265041795, +302265041558
e-mail: info@galaxidimuseum.gr