Πως μπορώ να επικοινωνήσω με το Μουσείο;

Ναυτικό μουσείο Γαλαξειδίου
Τηλ/Φαξ 2265 041795

Αρχαιολογική συλλογή
Τηλ. 2265 041558


e-mail: nhm@galaxidimuseum.gr

Διεύθυνση:
Ναυτικό κ’ Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου,
Μουσείου κ’ Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 33 052,
Γαλαξείδι Φωκίδος