Σωματείο "Οι φίλοι του ναυτικού και αρχαιολογικού Μουσείου Γαλαξειδίου "

Το Σωματείο "Οι Φίλοι Του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου" ιδρύθηκε από Γαλαξειδιώτες και φίλους της πόλης μας.

Η ίδρυσή του επικυρώθηκε με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αμφίσσης, με αριθ. 2/ΕΠ/1994, και δημοσιεύθηκε την 18η Ιανουαρίου 1994. Καταχωρήθηκε με αριθ. Μητρώου 62/28-02-1994 στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο Αμφίσσης "Δημόσιο βιβλίο αναγνωρισμένων πολιτιστικών Σωματείων".

Κατά το καταστατικό του, σκοποί του Σωματείου μεταξύ άλλων είναι:

α) Η ηθική και υλική ενίσχυση και η εν γένει συμπαράσταση του Ναυτικού & Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου, προς επίτευξη των σκοπών του.

β) Η επικοινωνία και συνεργασία με παρεμφερείς ελληνικές αλλοδαπές ή διεθνής οργανώσεις.

γ)Η επιδίωξη κρατικού ενδιαφέροντος και προστασία των μουσειακών αποκτημάτων που θεωρούνται κληρονομιά των πανταχού Γαλαξειδιωτών.

δ) Κάθε παράλληλος προς τους σκοπούς του Μουσείου, και σε συνεργασία μετ' αυτών δραστηριότης, ήτοι: ερευνητική, εκδοτική εκπαιδευτική, διαφωτιστική, οργάνωση σεμιναρίων, εκθέσεων, διαλέξεων κ.λ.π.

Μετά από τη μεγάλη χορηγία του Ιδρύματος "Σταύρος Σ. Νιάρχος" προς το "Ναυτικό & Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου" το 2000-2002 και τη ριζική ανακαίνισή του, το Σωματείο αναδιοργανωμένο με καινούργιο καταστατικό το 2009 και με καινούρια μέλη, συμμετέχει ανελλιπώς υλικά και ενεργά στις ανάγκες και δραστηριότητες του Μουσείου.

Η έδρα του βρίσκεται στο Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο στην οδό Μουσείου & Σ. Νιάρχου στο Γαλαξείδι.

Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

Πρόεδρος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ
Αντιπρόεδρος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
Γενικός Γραμματέας: ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ταμίας: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ

Εκπρόσωποι Δημοσίων Σχέσεων:
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ

Αναπληρωματικό Μέλος:
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ