Πινακοθήκη

Η πινακοθήκη του ναυτικού και ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη στο πανελλήνιο συλλογή ζωγραφικών πινάκων ιστιοφόρων. Όλα τους είναι γαλαξειδιώτικα. ναυπηγημένα στο Γαλαξείδι εκτός από δύο που έχουν ναυπηγηθεί στην Τεργέστη και τη Σύρο. Περιλαμβάνει επίσης, πίνακες με ατμόπλοια και πίνακες με διάφορα θέματα.


Οι πίνακες, κατανεμημένοι στις διάφορες θεματικές ενότητες και στην αίθουσα της Πινακοθήκης, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν οι πίνακες ιστιοφόρων του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. Πρόκειται για έργα ξένων ζωγράφων, των πορτρετιστών ή ζωγράφων των λιμανιών, κυρίως της Μεσογείου, που καθισμένοι στην προκυμαία ζωγράφιζαν με κάθε λεπτομέρεια τα αραγμένο καράβια.

Έκτος από την καλλιτεχνική τους άξια, παρέχουν πολύτιμες και συχνά μοναδικές μαρτυρίες για την κατασκευή, τον εξαρτισμό, την ιστιοφορία, την ιδιοκτησία και τους τύπους των γαλαξειδιώτικων καραβιών, καθώς επίσης για τα λιμάνια με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τους. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι ζωγράφοι ιστιοφόρων του 20ού αιώνα, κυρίως Έλληνες, νοσταλγοί του παρελθόντος, που ζωγράφιζαν τα καράβια από περιγραφές ή από τη φαντασία τους.